Syaikh Shalih Al Ushaimi mengatakan :

“Manusia yang paling bahagia adalah yang wafat dan kebaikannya tetap berlanjut setelah kematiannya, dan do’a-do’a kebaikanpun senantiasa mengiringinya, dan manusia yang paling celaka adalah orang yang meninggal dunia sementara kejelekannya terus mengalir, dan laknatpun/celaan/doa kejelekan mengirinya”

tentu hal yang beliau ungkapkan ini bersesuaian dengan dalil dalil yang ada, sebagaiman kita maklumi ada pahala jariyah dan ada dosa jariyyah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?