Satu hari yang tidak diragukan lagi datangnya, hari dimana manusia dibangkitkan dari kematiannya untuk mempertanggung jawabkan amal yang telah ia kerjakan di dunia.
.
Namun keadaan manusia kala itu berbeda dari keadaanya ketika di dunia, karena setiap hamba akan di bangkitkan sesuai dengan keadaan matinya, jika ia mati keadaan berihram maka Allah akan bangkitkan ia dalam keadaan bertalbiyah, sebagaimana orang yang berhaji, pelaku riba akan dibangkitkan dalam keadaan seperti orang gila, orang yang syahid di jalan Allah akan dibangkitkan dalam keadaan berlumuran darah yang menebarkan bau yang sangat wangi, demikian seterusnya.
.
maka hendaklah kita perhatikan amal-amal kita. ulama mengatakan :”barangsiapa yang terbiasa melakukan suatu amal maka ia akan mati diatasnya”

barakallahu fikum..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?